Dernek Üyeliği

 

Üyelik Şartları
Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
 


 

 
Üyelik Giriş: 100 TL.
Üyelik Yıllık Aidat: 150 TL.

Üyelik Giriş Öğrenci: 50 TL.
Üyelik Yıllık Aidat Öğrenci: 50 TL.
 
Üye olmak isteyenler “Üyelik Formu” nu doldurarak, 0216 680 18 28 numaraya faksla başvuru yapabilirler. Üyelikleri onaylandıktan sonra 2 adet fotoğraf ve kimlik fotokopilerini derneğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Adres: Mihrabat Cd. 19/2 Yahya Efendi Köşkü KANLICA/BEYKOZ- İSTANBUL
Tel: 0216 680 10 00- 0216 680 00 10
e-posta: serhander@serhansesen.com